Eğitişim Kariyer Enstitüsü

  • IK Uzmanı
  • Pazarlama Uzm.
  • Finans Uzmanı
  • Satış Uzmanı
  • Reklam Uzmanı
  • İletişim Uzmanı
> cevap burada
Bizi Arayın!444 37 78

Cihangir Sanin /

Türkiye ve dünyanın en büyük sanayi, holding ,banka ve sigorta şirketlerinin fiili finansal tablolarını, finansal açıdan analiz ederek yayınlayan SANİN’in “ FİNANSAL ANALİZ “ adlı eseri dünyada ilk ve tek olup 17.500 sayfa ve 16 citten oluşmaktadır.
SANİN’in dünyanın en büyük ilk 200 şirketinin fiili bilanço ve gelir tablolarının finansal açıdan analizlerini içeren ingilizce yayınlanmış “ FINANCIAL ANALYSIS, INTERNATIONAL YEAR BOOK “ adlı eseri de bulunmaktadır. SANİN’in bu eseri de dünyada “ ilk ve tek “ unvanına sahip olup, eser dünyanın en büyük şirket ve üniversitelerinde kullanılmaktadır.
Cihangir SANİN, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği ve uygulamaya soktuğu “ Finansal Analiz Brifing “ leriyle de tanınmaktadır. SANİN, şirket yönetim kurullarına verdiği bu brifinglerinde özellikle şirketleri rakipleriyle; Üretim, satış, maliyet ve finansal açıdan mukayese etmekte ve şirketlerin rakiplerini tanıyarak, rakiplerine göre strateji üretmelerine olanak sağlamaktadır.
Cihangir SANİN, ayrıca şirket üst düzey yöneticilerine verdiği koruyucu hekimlik “ Finansal Konsültasyon “, “ Finansal Rehabilitasyon “ , “ Finansal Otopsi “ ve “ Finansal Check-Up “ adlı seminerleriyle de tanınmaktadır. SANİN, bu seminerlerinde şirket üst düzey yöneticilerine, finansal analizin şirket yönetiminde nasıl kullanılacağını somut ve bizzat kendisinin yönlendirdiği yaşanmış ve yaşanacak olaylarla anlatmaktadır.
Türkiye’ de ilk kez Borsa’daki şirketlere rating tatbik eden kişi sıfatına da sahip olan SANİN, uluslararası finans kuruluşlarından kredi alma , yabancı şirketlerle ortaklık kurma ve halka açılma konularında da şirketlere hizmetler vermektedir.
SANİN’in şirketlere verdiği bir başka hizmetse, şirket üst düzey yöneticilerine yönelik olarak çalışan, “ Erken Uyarı Finansal Yönetim Bilgi Akış Sistemleri, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Sistemleri, Finansal Stres-Finansal Check-up-Finansal Risk Yönetimi Sistemleri, Bütçe ve Bütçe Kontrol Sistemleri ile Finansal Yönetim Muhasebe Hesap Planı Sistemleri “ kurmak ve işletmektir.
SANİN ayrıca şirketlere, şirket kurtarma, geleceğe yönelik finansal makro hedef ve finansal vizyon belirleme,şirket değerini tespit etme ve finansal yönetim (CFO) hizmetleri de vermektedir.
Cihangir SANİN’in ; Sermaye piyasası, borsa, halka açılma, özelleştirme, şirket değerlemesi, hisse senetlerine yatırım yapma, finansal analiz, finansal vizyon, finansal check-up, finansal tıp, finansal makro hedefler, finansal risk yönetimi, bütçe yapma, hesap planı yapma, işletme sermayesi, finansal kontrol, finansal tabloları okuma, finansal erken uyarı, bankacılar için kredi verme analizi,makro finansal hedef ve strateji belirleme, finansal konsültasyon,İMKB’de yer alan şirketlerin finansal ratingleri, şirket alma ve satma, şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma, yönetim aracı olarak finansal analiz, finansal tablolar, finansal analiz oranları ve sırları, başabaş analizi, kaldıraç analizi, finansal değişim analizi, işlerme sermayesi ihtiyacının tespiti ve finansmanı, proforma finansal tablolar düzenleme, finansal rehabilitasyon, finansal otopsi, finansman giderleri analizi…… konularını içeren, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makale, yazı, seminer notları, bildiri, tebliğ ve kitapçıkları da bulunmaktadır.
İş dünyasında tatbikatçı olarak da görev yapan SANİN’in çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri, danışmanlıkları, özel finans konseyi üyelikleri, icra ve danışma kurulu üyelikleri, koordinatörlükleri ve yürütme kurulu başkanlıkları da bulunmaktadır.
SANİN’in, bugüne kadar verdiği finansal içerikli seminer sayısı da beşyüzü geçmiş durumda.

Sosyal Ağlarda Paylaş